Tvoříme pevný základ pro život

Ve dnech 13. a 14. 9. se zúčastnili žáci čtvrtých tříd výuky na dopravním hřišti. Přestože žáci byli na dopravním hřišti v rámci výuky poprvé, všichni se snažili jezdit podle pravidel a ohleduplně. Jízda žáky bavila, vše proběhlo bez úrazu a děti byly spokojené, i když podmínky na hřišti nejsou pro výuku zrovna ideální. Znalost a dodržování pravidel v silničním provozu je pro děti a jejich bezpečnost nutností a takový výcvik jim může hodně pomoci.

Už se těšíme na další jízdy a hlavně na nové dopravní hřiště.

Mgr.Eva Runštuková