Tvoříme pevný základ pro život

Informace v přiloženém dokumentu.

Výsledek voleb.pdf