Tvoříme pevný základ pro život

Děti ze školní družiny se účastnily výletu na statek Závada. Zde si mohly důkladně prohlédnout a seznámit se s různými druhy hospodářských zvířat. Ani nepřízeň počasí nebyla překážkou k pěšímu přesunu na statek v Olšinách. Velkou motivací byla dohodnuta jízda na ponících, kterou si děti moc užily. Dětem se celý výlet moc líbil. Všichni se těšíme na další společné akce.

Vedoucí ŠD         Barbara Popiolková