Tvoříme pevný základ pro život

Dne 15. 5. se žáci osmých s devátých ročníku vydali na výlet do Terezína. Žáci první den navštívili expozici Kavalír 2, kde viděli, jak v 18. století žili tamní vojáci Habsburské monarchie v Terezínské pevnosti. Viděli dobové uniformy, zbraně, nástroje, řemeslné nářadí, vybavení kasáren apod. Žáci si také prohlédli expozici s lodí La Grace, kde viděli spoustu fotografií z plaveb této historické lodi. Expozice byla velmi hezky zpracovaná a žákům se nejvíce líbilo v podpalubí, které bylo velmi dobře zpracované. Poté jsme se přesunuli do Park hotelu, kde jsme si dali oběd a ubytovali jsme se. Odpoledne nás čekala exkurze v pevnosti, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o architektuře a výstavbě pevnosti Terezín. Žáci se dozvěděli, že pevnost byla primárně postavena na obranu proti Prusům. Pan průvodce žákům vysvětlil, jak byla pevnost postavena, za kolik let, kolik zde bylo vojáků, vysvětlil jim, proč má hvězdicovitý tvar a řekl nám spoustu zajímavostí. Pak jsme se přesunuli do sítě chodeb. Zde žáci dostali lucerničky a prošli si tyto chodby, které byly velmi důmyslně zpracované.

Druhý den jsme se po snídani vydali do Malé pevnosti, kde jsme se dozvěděli o historii pevnosti za druhé světové války. Paní průvodkyně nás seznámila s jednotlivými částmi této pevnosti a vysvětlila nám, na co je nacisté za druhé světové války využívali. Vidět na vlastní oči místo, kde umírali lidé v nás vyvolalo vlnu lítosti. 

Žákům se výlet moc líbil, historie Terezína byla velmi zajímavá a poutavá.

Těšíme se na další ročník. 

Mgr. Ondřej Mokroš