Tvoříme pevný základ pro život

V prvním lednovém týdnu si naši žáčci druhých tříd prodloužili pohodu o dalších pár dní. Díky dotaci Magistrátu města Karviné mohli vyrazit na čerstvý vzduch na hory a za dohledu školených instruktorů se seznámit se základy lyžování, či si samotné lyžování zdokonalit. V pondělí proběhlo rychlé seznamování a oťukávání jednotlivých dětí. Za chvilku již byli malí lyžaři rozděleni do skupin a vrhli se na samotný trénink. Všichni začali na nejmenším tréninkovém svahu, aby se postupně přesouvali na střední svah. Už druhý den vyrazila první skupina na svah největší, kam se během týdne přesouvaly další děti.

 Celý týden si lyžaři užili, nikdo se nezranil, všichni získali lyžařské vysvědčení a dárek na památku a po dlouhých prázdninách se všichni těšili do školy za novými úkoly.

Mgr. Lenka Böhmová