Tvoříme pevný základ pro život

Ve dnech 13. 1. – 17. 4. 2020 na naší škole probíhalo krajské kolo astronomické olympiády v kategorii  G-H a E-F.  Krajského kola AO se zúčastnilo 21 žáků v kategorii G-H (6. – 7. ročníku) a 12 žáků v kategorii E-F (8. – 9. ročníku).

Krajské kolo se v 17. ročníku (2019/2020) skládá ve všech kategoriích z následujících částí:

  • online přehledový test
  • pozorovací, popř. praktická úloha
  • teoretické úlohy

V online přehledovém testu z astronomie měli žáci za úkol vybrat správnou odpověď.

V pozorovací úloze nebo praktické úloze měli žáci v kategorii G-H i E-F  řešit místo subsolárního bodu, východ a západ Slunce, sluneční hodiny. K pozorování si museli vyrobit jednoduchou pomůcku – glóbus.

Teoretické úlohy v kategorii G – H se týkaly vzdálenosti planet v dolní a horní konjunkci, v opozici, v největší elongaci, úhlové průměry planet, Měsíce a Slunce.

Teoretické úlohy v kategorii E-F se týkaly přechodu přes sluneční disk a  Carringtonovu otočku.

Úspěšnými řešiteli v krajském kole v kategorii G-H se stala žákyně Nela Burková z VII. B, která se umístila na krásném 16. místě v Moravskoslezském kraji, a Jakub Rodák z VII. B, který skončil na 20. pozici.

Úspěšnými řešiteli v krajském kole v kategorii E- F se stal žák Marek Francúz z IX. A, který se umístil na krásném 3. místě v Moravskoslezském kraji, a Ondřej Mazák  z VIII. A, který skončil na 12. místě.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Renáta Procházková