Tvoříme pevný základ pro život

Žákům – strávníkům byl po dobu jejich distanční výuky oběd odhlášen.

Dle sdělení MŠMT si žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mohou  za dodržení protiepidemických opatření (rozestupy a stanovený čas) jídlo odebrat. Oběd nebudete moci konzumovat v prostorách školní jídelny. Jídlo si žáci mohou odebrat v době od 12:15 – 12:30 nebo od 13:10 – 13:20.

Pokud využijete této možnost, musíte si oběd opět přihlásit.

Mgr. Petr Juras