Tvoříme pevný základ pro život

Kroužek pro předškoláky a rodiče, vhodný jako příprava k zápisu. Hravou formou rozvíjíme grafomotoriku, jemnou a hrubou motoriku, prostorovou orientaci. Upevňujeme základní znalosti a dovednosti získané ve školce. Připravujeme se na roli prvňáčka.

Mgr. Lenka Böhmová