Tvoříme pevný základ pro život
Kroužek volejbalu je určen pro příznivce kolektivních sportů. Žáci si zde osvojí pravidla volejbalové hry a naučí se základní druhy úderu, jako je odbití a podání vrchem i spodem. Součástí tréninku jsou i zábavné pohybové hry s míčem a průpravná cvičení pro zlepšení fyzické kondice, obratnosti a vytrvalosti. Po tréninku jsou děti vedený týmové spolupráci. 
 
Eliška Kasáková