Tvoříme pevný základ pro život
Ve středu 4. 3. 2020 proběhla na naší škole ukázka robotů OZOBOT. Ukázky se zúčastnili žáci třídy IV. A, kteří si vyzkoušeli robotky programovat pomocí barev. Naučili Ozoboty jet po čáře, zrychlit, změnit směr a spoustu dalšího. Na konci si s robotky také zasoutěžili o drobné ceny.
Mgr. Petra Csöböková