Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 28. listopadu proběhl v naší družince každoroční turnaj v piškvorkách. Z každého oddělení byly vybrány dvě děti, které poctivě trénovaly, aby co nejlépe reprezentovaly své oddělení. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kdy byly týmy rozděleny na mladší žáky (1. a 2. třída) a starší žáky (3. a 4. třída). Všichni soutěžící se za podpory svých kamarádů snažili, seč jim síly stačily.

V kategorii mladších žáku se umístili:

  1. místo Ludwová Michaela (2. S)
  2. místo Kozáková Hana (1. A)
  3. místo Konkolská Vanessa (2. B)

Mezi staršími žáky pak nejlepšími taktiky byli:

  1. místo Brzá Julie (4. A)
  2. místo Kypast Daniel (3. B)
  3. místo Thinel Lukáš (4. S)

Výhercům gratulujeme, ostatním zúčastněným přejeme štěstí příště.

Regina Hoffmanová