Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 11. 9. 2018 od 15:15 hod. proběhnou ve třídách BERUŠEK, SLUNÍČEK a MOTÝLKŮ informativní třídní schůzky.

Vaše účast je nutná.

HVĚZDIČKY budou mít třídní schůzku v úterý 18. 9. 2018 od 15:15 hod.