Tvoříme pevný základ pro život

Informativní třídní schůzky pro rodiče se uskuteční na jednotlivých třídách ve dnech:

Berušky 8. 9. 2020 v 15:00 hod.

Sluníčka 9. 9. 2020 v 15:00 hod.

Hvězdičky 10. 9. 2020 v 15:00 hod.

Motýlci 10. 9. 2020 v 15:00 hod.

Vaše účast je žádoucí.