Tvoříme pevný základ pro život

MŠ U Vilíka

Vánoční svátky  přinášejí nejen dárky a dobré cukroví, ale také radost, kterou se snažíme kolem sebe rozdávat. Proto jsme se  s dětmi vydali do Domova důchodců zpestřit dnešní den svým  kulturním vystoupením. Naše vánoční pásmo koled a písní sklidilo nejen potlesk, ale hlavně úsměv na tvářích všech zúčastněných.