Tvoříme pevný základ pro život

Během distanční výuky se někteří žáci II.A rozhodli zapojit do taneční výzvy „Jerusalema“. Tímto tancem bychom chtěli poděkovat všem zdravotníkům, ale i rodičům v této nelehké době.

Snad se nám to podařilo a na minutu vykouzlíme úsměv na vašich tvářích.

Mgr. Renáta Adamczyková