Tvoříme pevný základ pro život

V letošním školním roce se obnovený žákovský tým zapojený do projektu Tajný život města věnoval tvorbě questu.

S questy – hledačkami – se žáci seznámili na tradiční akci Noc ve škole 24. 11. 2017. Dozvěděli se, co to ta hledačka vlastně je, k čemu a komu slouží a jak se tvoří. Také si vyzkoušeli quest připravený v okolí školy pedagogy.

Následující období bylo ve znamení vytipování oblastí, kudy by náš quest mohl vést. Nejdříve jsme prozkoumávali okolí školy, centrum města a nakonec jsme se vydali do karvinských parků. Nakonec zvítězilo nádherné prostředí lázeňského a zámeckého parku.

Naši hledačku jsme na jaře dokončili. Její konec je v informačním centru na náměstí ve Fryštátě. Hledači, kteří projdou trasu a vyluští tajenku, tam obdrží malý dárek.

Jana Divišová