Tvoříme pevný základ pro život
Kroužek strategických her je určen pro žáky 8. a 9. ročníků, žáci zde hrají různé strategické hry, které mají za úkol rozvíjet jejich logické myšlení. Žáci hrají proti sobě nebo hrají společně, tzv. kooperativní mód. Ve škole máme k dispozici několik deskových her, například hru studená válka, finanční svoboda, Bang!, Room 25, Munchkin, Dixit, iKnow, Nejsme tu sami. Kroužek se koná jednou za dva týdny ve čtvrtek a trvá cca 1,5h. Konání kroužku je vyvěšeno na google kalendáři školy.
Mgr. Ondřej Mokroš