Tvoříme pevný základ pro život

Dne 23. 06. 2021 se v odpoledních hodinách konal sportovní den na ZŠ Dělnická pro budoucí 1. třídy za podpory MFK Karviná.  Bylo  připraveno 7 stanovišť, kde si děti vyzkoušely své dovednosti a schopnosti – hod míčkem, skok z místa, překážková dráha a další. Počasí nám přálo a všichni si to užili. Na budoucí prvňáčky se moc těšíme.

Mgr. Jana Uchytilová

ODKAZ NA FOTOGALERII: https://drive.google.com/drive/folders/1vsZVqPmGegf6SwJ96DQQ36Bv6SFe9zDI?usp=sharing