Tvoříme pevný základ pro život

Provozní řád sportovního areálu

Úvod:

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Slouží především pro tenis, beachvolejbal, volejbal, badminton.

Provozní doba:

hřiště je využíváno celoročně a to následovně:
pondělí – pátek 14.00 – 22.00 hod.
sobota – neděle 9:00 – 21.00 hod.

V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce.

Povinnosti uživatelů hřiště (ten. kurtu):

 • před vstupem na hřiště (ten. kurt) je povinnost nahlásit se na recepci a zaplatit hrací poplatek,
 • tento poplatek za hrací dobu je nevratný i při zkrácení hrací doby z podnětu uživatele,
 • povinnost uklidit hřiště (ten. kurt) 5. min před ukončení hrací doby,
 • řídit se pokyny správce, při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou policii,
 • vstupovat na hřiště pouze ve vhodné obuvi,
 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (volejbal, badminton, tenis, beachvolejbal),
 • vracet správci po ukončení činnosti zapůjčené vybavení v nepoškozeném stavu a kompletní na vyhrazené místo,
 • závady, poškození zařízení hřiště nebo jeho vybavení okamžitě nahlásit správci.

V areálu je zakázáno:

 • kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
 • jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou,
 • vodit do areálu jakákoli zvířata,
 • ničit zařízení hřiště,
 • odhazovat odpadky mimo určené nádoby, znečisťovat prostor areálu,
 • provozovat jiné aktivity, než pro které jsou hřiště určena,
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost,
 • vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.

Ostatní:

 • každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti (ten. kurtu) na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví,
 • každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeného vybavení v plné výši,
 • provozovatel hřiště umožňuje uživatelům použít šatnu a WC v areálu hřiště,
 • provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.

 

V Karviné dne 01. 09. 2018

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK