Tvoříme pevný základ pro život

Provozní řád sportovního areálu

Úvod:

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Slouží především pro tenis, beachvolejbal, volejbal, badminton.

Provozní doba:

hřiště je využíváno celoročně a to následovně:
pondělí – pátek 14.00 – 22.00 hod.
sobota – neděle 9:00 – 21.00 hod.

V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce.

Povinnosti uživatelů hřiště (ten. kurtu):

 • před vstupem na hřiště (ten. kurt) je povinnost nahlásit se na recepci a zaplatit hrací poplatek,
 • tento poplatek za hrací dobu je nevratný i při zkrácení hrací doby z podnětu uživatele,
 • povinnost uklidit hřiště (ten. kurt) 5. min před ukončení hrací doby,
 • řídit se pokyny správce, při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou policii,
 • vstupovat na hřiště pouze ve vhodné obuvi,
 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (volejbal, badminton, tenis, beachvolejbal),
 • vracet správci po ukončení činnosti zapůjčené vybavení v nepoškozeném stavu a kompletní na vyhrazené místo,
 • závady, poškození zařízení hřiště nebo jeho vybavení okamžitě nahlásit správci.

V areálu je zakázáno:

 • kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
 • jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou,
 • vodit do areálu jakákoli zvířata,
 • ničit zařízení hřiště,
 • odhazovat odpadky mimo určené nádoby, znečisťovat prostor areálu,
 • provozovat jiné aktivity, než pro které jsou hřiště určena,
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost,
 • vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.

Ostatní:

 • každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti (ten. kurtu) na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví,
 • každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeného vybavení v plné výši,
 • provozovatel hřiště umožňuje uživatelům použít šatnu a WC v areálu hřiště,
 • provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.

 

V Karviné dne 01. 09. 2018

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku
 • 28. 9. 2018 (pá) státní svátek
 • 26. 10. 2018 (po) Projektový den – České století
 • 28. 10. 2018 (ne) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2018 (po, út) podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2018 (so) státní svátek
 • 22. 12. 2018 (so) - 2. 1. 2019 (st) vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 (čt) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2019 (pá) ples školy
 • 31. 1. 2019 (st) konec 1. pololetí školního roku
 • 1. 2. 2019 (pá) jednodenní pololetní prázdniny
 • 11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny
 • 13. 3. 2019 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2019 (pá) podání přihlášek na SŠ
 • 2. 4. - 3. 4. 2019 (út, st) zápisy do 1. tříd
 • 18. 4. - 19. 4. 2019 (čt, pá) velikonoční prázdniny
 • 22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2019 (st) Svátek práce
 • 2. 5. - 3.5. (čt, pá) ředitelské volno (nástavba)
 • 8. 5. 2019 (út) Den vítězství
 • 28. 6. 2019 (pá) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2019 hlavní prázdniny
 • 2. 9. 2019 (po) zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK