Tvoříme pevný základ pro život

Provozní řád sportovního areálu

Úvod:

Hřiště slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků, pracovníků školy a veřejnosti. Plocha hřiště slouží pouze ke sportovní činnosti, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Slouží především pro tenis, beachvolejbal, volejbal, badminton.

Provozní doba:

hřiště je využíváno celoročně a to následovně:
pondělí – pátek 14.00 – 22.00 hod.
sobota – neděle 9:00 – 21.00 hod.

V případě nepříznivého počasí o využití hřiště rozhoduje správce.

Povinnosti uživatelů hřiště (ten. kurtu):

 • před vstupem na hřiště (ten. kurt) je povinnost nahlásit se na recepci a zaplatit hrací poplatek,
 • tento poplatek za hrací dobu je nevratný i při zkrácení hrací doby z podnětu uživatele,
 • povinnost uklidit hřiště (ten. kurt) 5. min před ukončení hrací doby,
 • řídit se pokyny správce, při nedodržení provozního řádu má správce právo uživatele z areálu hřiště vykázat nebo volat městskou policii,
 • vstupovat na hřiště pouze ve vhodné obuvi,
 • užívat hřiště pouze k povolené sportovní činnosti (volejbal, badminton, tenis, beachvolejbal),
 • vracet správci po ukončení činnosti zapůjčené vybavení v nepoškozeném stavu a kompletní na vyhrazené místo,
 • závady, poškození zařízení hřiště nebo jeho vybavení okamžitě nahlásit správci.

V areálu je zakázáno:

 • kouřit, manipulovat s ohněm, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
 • jíst na hřišti, vstupovat na hřiště se žvýkačkou,
 • vodit do areálu jakákoli zvířata,
 • ničit zařízení hřiště,
 • odhazovat odpadky mimo určené nádoby, znečisťovat prostor areálu,
 • provozovat jiné aktivity, než pro které jsou hřiště určena,
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost,
 • vjíždět na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.

Ostatní:

 • každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti (ten. kurtu) na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví,
 • každý uživatel nese odpovědnost za škody způsobené, byť neúmyslně nebo z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště či zapůjčeného vybavení v plné výši,
 • provozovatel hřiště umožňuje uživatelům použít šatnu a WC v areálu hřiště,
 • provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech.

 

V Karviné dne 01. 09. 2018

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

NEPŘEHLÉDNĚTE

filmový trhák „Dělnická“
klapka, akce

 

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

FACEBOOK