Tvoříme pevný základ pro život

Dne 25. dubna 2018 se žáci I. a II. stupně ZŠ a MŠ Dělnická zúčastnili městského kola soutěže mladých zdravotníků. Hlídka I. stupně ve složení: J. Rodák, M. Kohutová, M. Michálek, N. Guziurová a E. Švecová obsadila krásné druhé místo a postupují do dalšího kola. Hlídka II. stupně ve složení: A. Hanusek, M. Freitová, E. Škutová, M. Zmija a K. Szczigielová  skončila pátá, těsně pod postupovým místem. Oběma hlídkám gratulujeme.

Mgr. J. Vráblík