Tvoříme pevný základ pro život

V neděli 18. února proběhl v Obecním domě Družba náš tradiční školní karneval.  Letos však byl netradiční tím, že se odehrával v mořské říši plné rybiček, hvězdic, medúz a jiných obyvatel moře. V úvodu Nemo a Dory přivítali všechny děti. Společně pak všichni navštívili několik ostrovů, aby našli cestu domů. Do těchto soutěží se zapojili také rodiče. Program zpestřila dvě vystoupení – svůj taneček předvedla děvčata z tanečního kroužku školní družiny a mažoretky Mikáda.

Na závěr získaly všechny děti vytoužený poklad a s úsměvem odcházely domů.

Chtěli bychom srdečně poděkovat všem učitelkám i vychovatelkám, které se zapojily do karnevalového programu. Zároveň děkujeme rodičům, prarodičům a všem, kteří pekli zákusky a jiné dobroty. Naše díky patří také rodičům za zhotovení nádherných kostýmů pro své děti.

„Dory“ Renáta Adamczyková a „Nemo“ Andrea Onderková