Tvoříme pevný základ pro život

3. září 2018

8:00 – Sraz rodičů s dětmi před hlavním vchodem školy
8:00 – Rozdělení dětí do tříd, zařazení ke své třídě
8:10 – Vystoupení žákyň
8:15 – Slovo pana ředitele
8:25 – Odchod do jednotlivých tříd s třídní učitelkou

Těšíme se na Vás
učitelky a učitelé ZŠ a MŠ Dělnická

Seznam žáků I.A a I.B