Tvoříme pevný základ pro život

Dne 5. 6. 2019 se v Domě kultury v Karviné konalo již šesté slavnostní předávání certifikátů mezinárodních zkoušek Cambridge. Tyto zkoušky probíhají na ZŠ a MŠ Dělnická ve spolupráci s organizací British Council a každoročně se jich kromě žáků domovské školy účastní také žáci dalších karvinských škol – ZŠ a MŠ Školská, ZŠ a MŠ U Studny, ZŠ a MŠ Majakovského a již třetím rokem také studenti Gymnázia Karviná. Od počátku testování se zkoušek Cambridge zúčastnilo již téměř 800 žáků karvinských škol. Letos se ke zkouškám přihlásilo celkem 188 žáků. Nejmladší kandidáti testů Cambridge jsou žáci 4. tříd, kteří skládají zkoušku Starters, šesťáci a studenti primy druhou úroveň – zkoušku Movers. Starters i Movers patří do kategorie Young Learners a jsou svým pojetím přizpůsobeny nejmladším studentům angličtiny. Žáci 8. a 9. ročníků si dle své úrovně znalostí vybírali mezi zkouškou KET nebo PET for Schools. Obě tyto zkoušky jsou na škále testů Cambridge již zkouškami pro dospělé, ale vzhledem ke stále vzrůstající úrovni znalostí žáků jsou témata a slovní zásoba přizpůsobena jejich věku a označena přídomkem “for schools”.

Slavnostním odpolednem provázel ředitel ZŠ a MŠ Dělnická Mgr. Petr Juras a na jevišti se vystřídala celá řada oficiálních hostů, kteří se různým způsobem podílí na organizaci zkoušek Cambridge. Poděkovat bychom chtěli v prvé řadě Magistrátu města Karviné za finanční spoluúčast na financování zkoušek Cambridge. Letos vedení města zastupoval náměstek primátora Andrzej Bizoň a pozvání z řad British Council přijali Karolina Baines, Martina Břeňová a Dita Polcarová za Cambridge University Press.

Každá zúčastněná škola si pro slavnostní odpoledne připravila svůj program. Diváci tak zhlédli několik tanečních vystoupení, stínové divadlo nebo sólový zpěv.

Vrcholem slavnostního odpoledne bylo samotné předávání certifikátů. Žáci nastoupili na pódium a od představitelů města, organizace British Council a svého pana ředitele nebo paní ředitelky obdrželi svůj zasloužený certifikát. Odměnou jim byl nepochybně také velký potlesk rodičů a všech, kteří přišli děti v tuto významnou chvíli podpořit. Svého ocenění se dočkali také vyučující angličtiny, kteří děti ke zkouškám od září připravovali.

Je třeba vyzdvihnout snahu a píli všech žáků, kteří se účastnili zkoušek Cambridge, protože se přípravě věnovali nad rámec školních povinností ve svém volném čase. Při skládání zkoušek KET a PET bylo bodové skóre u některých kandidátů tak vynikající, že odpovídá úrovni jazyka, kterou dosahují maturanti na středních školách. Za ZŠ a MŠ Dělnická této úrovně dosáhla žákyně 9. ročníku Klára Pifková.

Všem žákům ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu anglického jazyka.

Mgr. Dagmar Kutláková,