Tvoříme pevný základ pro život

Provozní řád školní jídelny

Tento řád je vypracován v souladu:

 • s vyhláškou ministerstva školství č. 48/1993 Sb. O školním stravování,
 • s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na školní
  stravování.
 1. Obědy se vydávají v době od 11,15 -14,00 hod.
 2. Žáci si odloží své tašky a svršky na určené místo.
 3. Ve školní jídelně se žáci chovají ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 4. Dbají pokynu pedagogického dozoru, vedoucí jídelny nebo vedoucí kuchařky.
 5. Nevhodné chování žáků bude projednáno s ředitelem školy, vyvozené patřičné důsledky budou oznámeny rodičům.
 6. Každý strávník je zodpovědný za svůj magnetický čip. V případě ztráty nebo poškození je strávník povinen si zakoupit u vedoucí školní jídelny nový magnetický čip. nebude – li mít strávník u sebe magnetický čip, na vyzvání paní kuchařky uvolní místo ostatním strávníkům.
 7. Při vrácení čipu oproti záloze, odevzdá strávník čip nepoškozený a čistý!
 8. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků, po vstupu do jídelny, při stolování, při odnášení použitého nádobí. Dále dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde – li k potřísnění stolu nebo podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Malým strávníkům pomůžou s naléváním polévky.
 9. Stravné je možné hradit několika způsoby:
  – platba poštovní poukázkou
  – inkasem z účtu.
 10. Je nutné dodržovat termín placení poštovní poukázkou pro následující měsíc, aby dítě předložilo potvrzený ústřižek o zaplacení vedoucí ŠJ vždy nejpozději den před zahájením stravování. Pokud tak neučiní, nebude mu oběd vydán.
 11. V případě zrušení ze stravování je nutno tuto událost nahlásit do školní jídelny.
 12. Odhlášky pro nemoc nebo jiná absence se hlásí den předem do 14,00 hod. telefonicky na tel. č. 597 578 862 nebo ve školní jídelně u počítačového terminálu, prostřednictvím internetu na www.estrava.cz.
 13. V případě nemoci je dovoleno si oběd vyzvednout pouze 1. den a poté je nutné obědy odhlásit.
 14. Žáci se zařadí do řady u výdejního okna, připraví si podnos s příborem, polévku si nalévajíc sami.
 15. Připraví si magnetický čip, přiloží ke snímači. Je – li strávník přihlášen, kuchařka vydá oběd.
 16. Výběr ze dvou jídel se provádí nejpozději tři dny předem. Pokud nebude objednáno víc jak 20 porcí, jídlo se nevaří z provozních důvodů.
 17. Po konzumaci oběda je strávník povinen u odkládacího okna postupovat tak, aby nezdržoval provoz. Příbory odložit na určené místo, zvlášť odloží sklenici, talíř a podnos.

Úřední hodiny školní jídelny: pondělí – pátek od 7,00 – 8,00 hod.

Dotazy nebo připomínky rodičů je možné podat v době úřední nebo

V Karviné dne 1. 9. 2014

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 2. 9. 2019 zahájení školního roku
 • 28. 9. 2019 (sobota) státní svátek
 • 28. 10. 2019 (pondělí) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
 • 7. 11. 2019 (čtvrtek) Z pohádky do pohádky
 • 17. 11. 2019 (neděle) státní svátek
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 (pondělí) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2020 (sobota) ples školy
 • 31. 1. 2020 (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
 • 17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
 • 11.3. 2020 (středa) zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2020 podání přihlášek na SŠ
 • 1. 4. - 2. 4. 2020 (pondělí  a úterý) zápisy do 1. tříd
 • 9. 4. – 10. 4. 2020 (čtvrtek až pátek) velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 13. 4. 2020 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 (pátek) Svátek práce
 • 8. 5. 2020 (pátek) Den vítězství
 • 30. 6. 2020 (úterý) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK