Tvoříme pevný základ pro život

Vnitřní řád

Vnitřní řád pro školní družinu při ZŠ a MŠ Dělnická  2018 / 2019

 1. Školní družina má 5 oddělení.
 2. Do školní družiny jsou děti zařazovány na základě přihlašovacího lístku a po zaplacení částky 100 Kč na kalendářní měsíc a jednorázového celoročního poplatku 100 Kč na pitný režim.
 3. Provoz ve ŠD je denně ráno od 5:45 do 8:00 a odpoledne od 11:45 do 16:15 hodin. Do 16:30 hodin je provoz pro děti, které navštěvují zájmové útvary.
 4. Žáky po ukončení 4. vyučovací hodiny přivádějí do ŠD vychovatelky. Po 5. hodině přivádí žáky do ŠD učitelka. Za převedení dětí zodpovídá učitelka také v případě změny rozvrhu hodin.
 5. K obědu přicházejí žáci pod vedením vychovatelky, pomoc při stolování a dozor zajišťuje k tomu určená vychovatelka.

Na děti, obědvající po 5. vyučovací hodině, dohlíží pedagog, mající v jídelně službu. Po obědě se žáci vracejí do svého oddělení.

 1. Pokud si děti odcházejí z oddělení hrát na chodbu, jdou do šatny nebo na WC, činí tak s vědomím vychovatelky.
 2. V době, kdy se vychovatelka vzdálí z oddělení z jakéhokoliv důvodu, jsou děti poučeny o vhodném chování ve třídě, aby nedošlo k úrazu.
 3. Žádají-li rodiče z různých důvodů o uvolnění žáka dříve, než je uvedeno na zápisním lístku, požádají o to vychovatelku písemně nebo osobně. Z bezpečnostních důvodů nelze děti uvolňovat na telefonickou výzvu.
 4. Uvolňování dětí do kroužků a dalších zájmových útvarů probíhá v souladu s informací na zápisním lístku.
 5. V době nemoci nebo nepřítomnosti dítěte odhlašují obědy u vedoucí jídelny příslušníci rodiny. Z nepřítomnosti omluví dítě i ve ŠD.
 6. Všechny děti jsou každý den poučeny o bezpečnosti provozu, pobytu a pohybu v prostorách ŠD, v jídelně, na hřišti, na zahradě ŠD, na vycházkách, během pravidelných, či mimořádných činností ve ŠD a to v době před zahájením připravené činnosti, případně i v průběhu činnosti.
 7. Nedoporučuje se žákům nosit do ŠD cenné věci (mobilní telefony, tablety, nákladné oblečení, atd.), neboť škola za jejich ztrátu či poškození nemusí vést odpovědnost. V případě, že si žák přinese do školy mobilní telefon, musí být telefon vypnut po celou dobu pobytu v ŠD.
 8. Ze školní družiny může být vyloučen žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny, opakovaně ohrožoval svým jednáním a chováním bezpečnost ostatních dětí i pedagogů ve ŠD.

 

Školní družina je vnímána jako součást školy. Její zájmový vzdělávací program přispívá k cílenému ovlivňování volného času dětí. Je založen na přímých zážitcích z činností, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.

 

Schváleno dne: 1. září 2018

Mgr. Petr Juras, ředitel školy

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 2. 9. 2019 zahájení školního roku
 • 28. 9. 2019 (sobota) státní svátek
 • 28. 10. 2019 (pondělí) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
 • 7. 11. 2019 (čtvrtek) Z pohádky do pohádky
 • 17. 11. 2019 (neděle) státní svátek
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 (pondělí) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2020 (sobota) ples školy
 • 31. 1. 2020 (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
 • 17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
 • 11.3. 2020 (středa) zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2020 podání přihlášek na SŠ
 • 1. 4. - 2. 4. 2020 (pondělí  a úterý) zápisy do 1. tříd
 • 9. 4. – 10. 4. 2020 (čtvrtek až pátek) velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 13. 4. 2020 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 (pátek) Svátek práce
 • 8. 5. 2020 (pátek) Den vítězství
 • 30. 6. 2020 (úterý) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK