Tvoříme pevný základ pro život

Úvodní informace

Milí čtenáři, rodiče, přátelé školy,

vítáme Vás v okénku věnovaném naší školní družině.

Snad najdete to, co hledáte – informace o provozních záležitostech, inspiraci pro vlastní práci s dětmi, nebo jen tak nakukujete do naší ŠD, abyste se podívali, co tam Vaše děti dělají, jak tráví svůj volný čas.

Ať se Vám s námi líbí.

 

Vždy je příjemné znát k obličeji i jméno, zejména když se jedná o soby, kterým svěříme své děti.

Ve školním roce 2019 – 2020 se o Vaše děti starají:

 1. oddělení Kateřiná Šťastná
 2. oddělení Mgr. Marta Kováříková, Dis.
 3. oddělení Barbara Popiolková, vedoucí vychovatelka
 4. oddělení Andrea Onderková
 5. oddělení Marcela Jimnopulu

 

 

Provoz školní družiny

5:45 – 8:45 hod          11:45 – 16:15 hod

 

V rámci ŠD probíhají zájmové kroužky – dny a čas konání kroužků se ještě mohou změnit

Pondělí                                Keramika                                            15:15 – 16:45     Onderková A.

                               Sálová kopaná                                  15:15 – 16:30     Popiolková B.

Úterý                    Keramika                                            15:15 – 16:45     Onderková A.

Flétna                                                  15:15 – 16:15     Kovaříková M.

Středa                  Keramika                                            15:15 – 16:45     Jimnopulu M.

                               Kreativni – 1 – 2 třída                    15:15 – 16:15     Šťastná K.

Čtvrtek                Kreativní kroužek                           15:15 – 16:45     Jimnopulu M.

                               Sportovní hry                                   15:15 – 16:15     Šťastná K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co nás nového v letošním roce čeká?

Putování pravěkem

V tomto školním roce budeme společně poznávat život v pravěku. Děti se dozví jak kdysi žili lidé v pravěku, jak se živili. Poznají svět fauny a flóry pravěké doby. Všechny soutěže a akce přizpůsobíme ročnímu období, počasí a prostorám nám určeným.

 

 

Vysokou důležitost pro nás má spolupráce s Vámi, rodiči,

 proto Vás žádáme o:

 

 • řádné označení všech věcí dětí, předejdeme tak mrzutostem
 • vyzvedávání dětí v uvedených časech, předčasné odchody ruší práci a odpočinek
 • respektování skutečnosti, že v souladu s Vnitřním řádem ŠD, neuvolňujeme děti na základě telefonické výzvy
 • řádné zplnomocnění osoby k vyzvednutí Vašeho dítěte, pokud není již uvedena na Zápisním lístku.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 2. 9. 2019 zahájení školního roku
 • 28. 9. 2019 (sobota) státní svátek
 • 28. 10. 2019 (pondělí) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2019 (úterý a středa) podzimní prázdniny
 • 7. 11. 2019 (čtvrtek) Z pohádky do pohádky
 • 17. 11. 2019 (neděle) státní svátek
 • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
 • 6. 1. 2020 (pondělí) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2020 (sobota) ples školy
 • 31. 1. 2020 (pátek) jednodenní pololetní prázdniny
 • 17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
 • 11.3. 2020 (středa) zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2020 podání přihlášek na SŠ
 • 1. 4. - 2. 4. 2020 (pondělí  a úterý) zápisy do 1. tříd
 • 9. 4. – 10. 4. 2020 (čtvrtek až pátek) velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 13. 4. 2020 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2020 (pátek) Svátek práce
 • 8. 5. 2020 (pátek) Den vítězství
 • 30. 6. 2020 (úterý) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK