Tvoříme pevný základ pro život

Úvodní informace

Milí čtenáři, rodiče, přátelé školy,

vítáme Vás v okénku věnovaném naší školní družině.

Snad najdete to, co hledáte – informace o provozních záležitostech, inspiraci pro vlastní práci s dětmi, nebo jen tak nakukujete do naší ŠD, abyste se podívali, co tam Vaše děti dělají, jak tráví svůj volný čas.

Ať se Vám s námi líbí.

Vždy je příjemné znát k obličeji i jméno, zejména když se jedná o soby, kterým svěříme své děti.

Ve školním roce 2018 – 2019 se o Vaše děti starají:

1. odděleníBarbara Popiolková, vedoucí vychovatelka
2. odděleníMgr. Marta Kováříková, Dis.
3. odděleníEliška Kasáková
4. odděleníAndrea Onderková
5. odděleníMarcela Jimnopulu
Provoz školní družiny5:45 – 8:00 hod
11:45 – 16:15 hod
Zájmové kroužky budou upřesněny během září.

A co nás nového v letošním roce čeká?

Život v Karviné

V tomto školním roce budeme společně poznávat život v Karviné a jeho blízkém okolí. Děti se doví, jak kdysi žili naši prarodiče a jak se žije dnes. Součástí budou různé besedy a výlety do okolí.

Všechny soutěže a akce přizpůsobíme ročnímu období, počasí a prostorám nám určeným.

 

Vysokou důležitost pro nás má spolupráce s Vámi, rodiči,  proto Vás žádáme o:

 • řádné označení všech věcí dětí, předejdeme tak mrzutostem
 • vyzvedávání dětí v uvedených časech, předčasné odchody ruší práci a odpočinek
 • respektování skutečnosti, že v souladu s Vnitřním řádem ŠD, neuvolňujeme děti na základě telefonické výzvy
 • řádné zplnomocnění osoby k vyzvednutí Vašeho dítěte, pokud není již uvedena na Zápisním lístku.

Soubory ke stažení

 Kritéria přijetí do školní družiny

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku
 • 28. 9. 2018 (pá) státní svátek
 • 26. 10. 2018 (po) Projektový den – České století
 • 28. 10. 2018 (ne) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2018 (po, út) podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2018 (so) státní svátek
 • 22. 12. 2018 (so) - 2. 1. 2019 (st) vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 (čt) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2019 (pá) ples školy
 • 31. 1. 2019 (st) konec 1. pololetí školního roku
 • 1. 2. 2019 (pá) jednodenní pololetní prázdniny
 • 11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny
 • 13. 3. 2019 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2019 (pá) podání přihlášek na SŠ
 • 2. 4. - 3. 4. 2019 (út, st) zápisy do 1. tříd
 • 18. 4. - 19. 4. 2019 (čt, pá) velikonoční prázdniny
 • 22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2019 (st) Svátek práce
 • 2. 5. - 3.5. (čt, pá) ředitelské volno (nástavba)
 • 8. 5. 2019 (út) Den vítězství
 • 28. 6. 2019 (pá) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2019 hlavní prázdniny
 • 2. 9. 2019 (po) zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK