Tvoříme pevný základ pro život

Úvodní informace

Milí čtenáři, rodiče, přátelé školy,

vítáme Vás v okénku věnovaném naší školní družině.

Snad najdete to, co hledáte – informace o provozních záležitostech, inspiraci pro vlastní práci s dětmi, nebo jen tak nakukujete do naší ŠD, abyste se podívali, co tam Vaše děti dělají, jak tráví svůj volný čas.

Ať se Vám s námi líbí.

 

Vždy je příjemné znát k obličeji i jméno, zejména když se jedná osoby, kterým svěříme své děti.

Ve školním roce 2020 – 2021 se o Vaše děti starají:

 1. oddělení Klára Michalíková
 2. oddělení Mgr. Marta Kováříková, Dis.
 3. oddělení Barbara Popiolková, vedoucí vychovatelka
 4. oddělení Andrea Onderková
 5. oddělení Marcela Jimnopulu

 

Provoz školní družiny

5:45 – 8:45 hod          11:45 – 16:15 hod

Zájmové kroužky budou upřesněny v průběhu měsíce září.  

 

A co nás nového v letošním roce čeká?

Sportem ke zdraví.

V tomto školním roce se zaměříme na veškeré možné sporty a sportovní aktivity, zdravý životní styl. Všechny soutěže a akce přizpůsobíme ročnímu období, počasí a prostorám nám určeným.

 

Vysokou důležitost pro nás má spolupráce s Vámi, rodiči,

 proto Vás žádáme o:

 

–          řádné označení všech věcí dětí, předejdeme tak mrzutostem

–          vyzvedávání dětí v uvedených časech, předčasné odchody ruší práci a odpočinek

–          v souladu s Vnitřním řádem ŠD, neuvolňujeme děti na základě telefonické výzvy

–          řádné zplnomocnění osoby k vyzvednutí Vašeho dítěte, pokud není již uvedena na Zápisním lístku.

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Nové učebny 21. století – nahlédněte
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK