Tvoříme pevný základ pro život

Úvodní informace

Milí čtenáři, rodiče, přátelé školy,

vítáme Vás v okénku věnovaném naší školní družině.

Snad najdete to, co hledáte – informace o provozních záležitostech, inspiraci pro vlastní práci s dětmi, nebo jen tak nakukujete do naší ŠD, abyste se podívali, co tam Vaše děti dělají, jak tráví svůj volný čas.

Ať se Vám s námi líbí.

 

Vždy je příjemné znát k obličeji i jméno, zejména když se jedná osoby, kterým svěříme své děti.

Ve školním roce 2020 – 2021 se o Vaše děti starají:

 1. oddělení Klára Michalíková
 2. oddělení Mgr. Marta Kováříková, Dis.
 3. oddělení Barbara Popiolková, vedoucí vychovatelka
 4. oddělení Andrea Onderková
 5. oddělení Marcela Jimnopulu

 

Provoz školní družiny

5:45 – 8:45 hod          11:45 – 16:15 hod

Zájmové kroužky budou upřesněny v průběhu měsíce září.  

 

A co nás nového v letošním roce čeká?

Sportem ke zdraví.

V tomto školním roce se zaměříme na veškeré možné sporty a sportovní aktivity, zdravý životní styl. Všechny soutěže a akce přizpůsobíme ročnímu období, počasí a prostorám nám určeným.

 

Vysokou důležitost pro nás má spolupráce s Vámi, rodiči,

 proto Vás žádáme o:

 

–          řádné označení všech věcí dětí, předejdeme tak mrzutostem

–          vyzvedávání dětí v uvedených časech, předčasné odchody ruší práci a odpočinek

–          v souladu s Vnitřním řádem ŠD, neuvolňujeme děti na základě telefonické výzvy

–          řádné zplnomocnění osoby k vyzvednutí Vašeho dítěte, pokud není již uvedena na Zápisním lístku.

NEPŘEHLÉDNĚTE

filmový trhák „Dělnická“
klapka, akce

 

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

FACEBOOK