Tvoříme pevný základ pro život

Dne 24. 9. 2020 se ředitel školy Mgr. Petr Juras a koordinátorka Cambridge English zkoušek Mgr. Irena Morávková setkali s vedením British Council v Praze.

Obě strany spolu probrali podmínky další spolupráce v rámci “Advantage Programme” a to i navzdory současné nestandardní situaci v souvislosti s probíhající pandemii.

Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili svým dětem účastnit se zkoušek i za ztížených finančních podmínek a žákům přejeme hodně studijních úspěchů.

 

Mgr. Irena Morávková