Tvoříme pevný základ pro život

Páteční hodinu Konverzace v Aj zpestřil žákům VIII. B vzácný host z USA. Steven s žáky probral nejen život v různých koutech Ameriky, ale také koníčky, oblíbená jídla a dokonce i videohry.

Mgr. Irena Morávková