Tvoříme pevný základ pro život
Žáci naší školy mají od února možnost zažít hodiny angličtiny s rodilým Angličanem. Simon Batchelor vede děti ke konverzaci na různá témata a žáci si hodiny velmi oblíbili. Spolupráce s rodilým mluvčím probíhá díky projektu Místního akčního plánování Magistrátu města Karviné. Simon Batchelor bude na naší škole působit do konce dubna.
Mgr. Dagmar Kutláková