Tvoříme pevný základ pro život

V úterý 13. března v odpoledních hodinách se sešli rodiče žáků čtvrtých tříd ve čtenářské dílně, aby přečetli dětem několik ukázek z vybraných dětských knížek. V první ukázce se žáci dozvěděli, jak přišel na svět kočkopes Kvído. V druhé ukázce nám lovci pokladů se svým dobrodružstvím na Nilu popsali ztroskotání na gumovém člunu a následné napínavé přenocování v hluboké džungli plné divoké zvěře. V poslední ukázce jsme se  všichni zasmáli nad tím, když líná babička popisovala, jak si splnila svá tajná přání ze svého mládí. Děkujeme rodičům za jejich čas, který věnovali všem pozorným posluchačům a za příjemnou atmosféru při tomto setkání.

Mgr. Josef Vráblík