Tvoříme pevný základ pro život

Dne 5. 12. v odpoledních hodinách se sešli rodiče ve třídě V. B, aby přečetli dětem pátých tříd několik ukázek z dětských knih. Z minulého čtení rodiče dostali domácí úkol, který spočíval v tom, aby přinesli knihy, které jim doporučily jejich děti. Rodiče představili a přečetli ukázky z knih, na které sami rádi vzpomínají ze svého mládí. Příjemnou atmosféru navodili žáci přípravou třídy. Třída byla nasvícena svíčkami a bylo připraveno pohodlné křeslo s osvětlením pro rodiče, který představoval knihu. Občerstvení bylo připraveno pro všechny čtenáře i posluchače. Po ukončení poslední ukázky se rodičům ani dětem nechtělo domů. Bylo to příjemné zastavení v předvánočním shonu. Vážení rodiče, děkujeme Vám za nádherných šedesát minut. Těšíme se na další pokračování s Vámi.

Mgr. Josef Vráblík