Tvoříme pevný základ pro život

Informace k otevření nové nástavby, které proběhne 6. 9. 2019.