Tvoříme pevný základ pro život

Přihlašování strávníků pro školní rok 2019/2020 bude od 26.8. 2019 – 30.8. 2019 od 7:00 – 14:00 hodin.

Marcela Kušnírová

vedoucí školní jídelny