Tvoříme pevný základ pro život
Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas školní a ať jsou letní dny plné milých a silných zážitků. Krásné prázdniny plné dobrodružství přeje kolektiv ZŠ Dělnická