Tvoříme pevný základ pro život

GLOBE týmy tří karvinských škol sledují, zda se v průběhu roku mění chemické a fyzikální vlastnosti vody v terénu. Ke svým pozorováním si vybrali areál Lodičky v parku Boženy Němcové. Tam se žáci pravidelně scházejí, odebírají vzorky ze dna i z hladiny rybníka. K tomu využívají zapůjčenou loďku.  Přímo v terénu pak provádějí test na množství rozpuštěného kyslíku a dusičnany, pH vody a konduktivitu. Výstupem pravidelných měření bude prezentace na GLOBE Games 2019 v Kadani.

Jana Divišová