Tvoříme pevný základ pro život

Naši žáci, kteří navštěvují kroužek mladých zdravotníků, dostali pozvání ze SZŠ v Karviné, zda by si nechtěli vyzkoušet ošetřit některá zranění, která jsou namaskovaná tak, že vypadají jako skutečná. Mladí zdravotníci pozvání přijali a 7. 5. 2019 v rámci zdravotního kroužku SZŠ navštívili. Po úvodním seznámení a ubezpečení, že figuranti jsou opravdu jen namaskovaní, se dali do ošetřování prvních „zraněných“. Byly připraveny čtyři modelové situace, na kterých žáci ukázali své vědomosti. Děkujeme za pozvání a cenné rady paní učitelce Mgr. et Mgr. Monice Kotyzové a figurantům ze SZŠ Karviná.

Mgr. J. Vráblík