Tvoříme pevný základ pro život

To, že i v okolí Základní a Mateřské školy Dělnická najdeme rozmanité druhy rostlin a živočichů, dokazují informační panely, které jsou nově umístěny v areálu školy a jejím blízkém okolí. Byly rozmístěny v rámci projektu Biodiverzitě na stopě, kdy žáci v průběhu jednoho školního roku rozmístili v okolí školy ptačí budky, krmítka, hmyzí domky a pořizovali fotodokumentaci nalezených druhů.

Ve středu 23. října proběhlo slavnostní ukončení projektu Biodiverzitě na stopě. Karvinské děti si mohly přijít vyplnit kvíz obsahující otázky, které se vztahovaly k informacím na jednotlivých, tematicky rozdělených, panelech. Ty se hravou formou snaží dětem přiblížit fakta o ptácích, stromech, půdě, bylinách a hmyzu. Kromě vyhledávání dat si školáci i předškoláci splnili i praktický úkol.  Poznávali druhy mraků, vytvářeli obrazce z listí, skládali puzzle… Za své snažení získali účastníci akce balíček plný dobrot. 

Tento projekt finančně podpořil Nadační Fond Huyndai ve spolupráci s Nadací OSF.

Jana Divišová