Tvoříme pevný základ pro život

Ve čtvrtek 13.9. začíná 1.lekce plavání pro přihlášené děti. Cílem  je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě.

Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek v době od 9:00 do 10:00 hod. Odjezd autobusem od MŠ je v 8:35 hod.