Tvoříme pevný základ pro život
Děti ze 3.B a 3.S se vydaly poznávat planety sluneční soustavy do planetária v Ostravě.
V kinosále s digitální sférickou projekcí zhlédly komentovaný výklad o planetách a příběh o Čokoládové planetě.
Studentka Vysoké školy báňské provedla děti interaktivní expozicí nazvanou Experimentárium, kde si děti mohly vše vyzkoušet a prozkoumat.
Děti byly spokojené a nadšené.
Mgr. Jana Faksová