Tvoříme pevný základ pro život

Představení projektu PILOT

Práce s nadanými dětmi na ZŠ a MŠ Dělnická

Chceme podpořit nadání a talent ve všech jeho směrech. Sportu, jazykům a informatice se naše škola věnuje již dlouho. Naše další činnost je vlastně jen pokračováním toho, co již děláme. V letošním roce jsme zahájili pilotní projekt s názvem PILOT, jehož náplní je obohacení a rozvíjení talentu a inteligence dětí. Název projektu vychází ze začátečních písmen: P = píle, I = inteligence, L = logika, O = obohacení, T = talent.

Jednou týdně se vybraní žáci scházejí na 60-80 minut. Hrají logické, strategické, jazykové a postřehové hry. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, zdokonalování čtenářské gramotnosti, do programu zařazujeme matematické úlohy a šifry. Snažíme se nadaným dětem nabídnout širokou škálu zajímavých činností a aktivit. Čekají nás exkurze – na Průmyslovou školu Karviná a elektroboty, Velký svět techniky, Slezské zemské muzeum v Opavě aj.

Ve spolupráci se společností Mensa nabídneme našim žákům testování IQ, které nám pomůže odhalit další talenty naší školy.

Rovněž se staneme školou spolupracující s Mensou. Titul „Škola spolupracující s Mensou“ je udělován pouze školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Učitelé naší školy již absolvují školení a workshopy, aby byli na práci s nadanými dětmi připraveni. Absolvovali jsme návštěvu škol, které se již nadanými žáky zabývají, abychom načerpali inspiraci a navázali spolupráci.

Cílem projektu PILOT  je v budoucnu mít v každém ročníku prvního stupně skupinu „Pilotů“ = méně početnou třídu žáků, v níž by spolupracovaly děti talentované, nadané a mimořádně nadané.

Do budoucna bychom chtěli zaměřit projekt PILOT i na druhý stupeň. Nabídnout žákům 6. – 9. tříd takové aktivity a možnosti výuky, aby třída Pilotů pokračovala i na druhém stupni.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE

filmový trhák „Dělnická“
klapka, akce

 

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
 • 28. 9. 2020 státní svátek – Den české státnosti
 • 28. 10. 2020 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10 - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2020 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. 12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 • 4. 1. 2021 zahájení vyučování
 • 29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
 • 22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
 • 10. 3. 2021 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a státní svátek
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2021 státní svátek - Svátek práce
 • 8. 5. 2021 státní svátek - Den vítězství
 • 30. 6. 2021 Ukončení školního roku 2020/2021
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

OTEVŘÍT SMART CLASS

FACEBOOK