Tvoříme pevný základ pro život

Představení projektu PILOT

Práce s nadanými dětmi na ZŠ a MŠ Dělnická

Chceme podpořit nadání a talent ve všech jeho směrech. Sportu, jazykům a informatice se naše škola věnuje již dlouho. Naše další činnost je vlastně jen pokračováním toho, co již děláme. V letošním roce jsme zahájili pilotní projekt s názvem PILOT, jehož náplní je obohacení a rozvíjení talentu a inteligence dětí. Název projektu vychází ze začátečních písmen: P = píle, I = inteligence, L = logika, O = obohacení, T = talent.

Jednou týdně se vybraní žáci scházejí na 60-80 minut. Hrají logické, strategické, jazykové a postřehové hry. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, zdokonalování čtenářské gramotnosti, do programu zařazujeme matematické úlohy a šifry. Snažíme se nadaným dětem nabídnout širokou škálu zajímavých činností a aktivit. Čekají nás exkurze – na Průmyslovou školu Karviná a elektroboty, Velký svět techniky, Slezské zemské muzeum v Opavě aj.

Ve spolupráci se společností Mensa nabídneme našim žákům testování IQ, které nám pomůže odhalit další talenty naší školy.

Rovněž se staneme školou spolupracující s Mensou. Titul „Škola spolupracující s Mensou“ je udělován pouze školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Učitelé naší školy již absolvují školení a workshopy, aby byli na práci s nadanými dětmi připraveni. Absolvovali jsme návštěvu škol, které se již nadanými žáky zabývají, abychom načerpali inspiraci a navázali spolupráci.

Cílem projektu PILOT  je v budoucnu mít v každém ročníku prvního stupně skupinu „Pilotů“ = méně početnou třídu žáků, v níž by spolupracovaly děti talentované, nadané a mimořádně nadané.

Do budoucna bychom chtěli zaměřit projekt PILOT i na druhý stupeň. Nabídnout žákům 6. – 9. tříd takové aktivity a možnosti výuky, aby třída Pilotů pokračovala i na druhém stupni.

 

NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ

Termín 4/2018 – 6/2019
Více informací o projektu naleznete zde.

KDY, KDO, KDE…

KDY JE VÝLET A KDY PRÁZDNINY? NEČEKEJTE NA PAPÍR ZE ŠKOLY, MÁME ONLINE KALENDÁŘ

Organizace školního roku

 • 3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku
 • 28. 9. 2018 (pá) státní svátek
 • 26. 10. 2018 (po) Projektový den – České století
 • 28. 10. 2018 (ne) státní svátek
 • 29. - 30. 10. 2018 (po, út) podzimní prázdniny
 • 17. 11. 2018 (so) státní svátek
 • 22. 12. 2018 (so) - 2. 1. 2019 (st) vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 (čt) zahájení vyučování
 • 25. 1. 2019 (pá) ples školy
 • 31. 1. 2019 (st) konec 1. pololetí školního roku
 • 1. 2. 2019 (pá) jednodenní pololetní prázdniny
 • 11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny
 • 13. 3. 2019 zkoušky Cambridge (škola – náhradní vyučování)
 • 1. 3. 2019 (pá) podání přihlášek na SŠ
 • 2. 4. - 3. 4. 2019 (út, st) zápisy do 1. tříd
 • 18. 4. - 19. 4. 2019 (čt, pá) velikonoční prázdniny
 • 22. 4. 2019 (po) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2019 (st) Svátek práce
 • 2. 5. - 3.5. (čt, pá) ředitelské volno (nástavba)
 • 8. 5. 2019 (út) Den vítězství
 • 28. 6. 2019 (pá) konec 2. pololetí školního roku
 • 1. 7. - 31. 8. 2019 hlavní prázdniny
 • 2. 9. 2019 (po) zahájení školního roku 2018/19
 • žákovské knížky
 • omluvenky
 • pro žáky od 4. ročníku naší školy

 

Přihlaste se do aplikace zde.

JÍDELNÍČEK

SMART CLASS

přihlášení žáků do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

přihlášení pedagogů do jazykové laboratoře Robotel

ZE ŠKOLY / Z DOMOVA

FACEBOOK