Tvoříme pevný základ pro život

Kroužek PET for Schools navštěvují žáci 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku PET for Schools – tedy Preliminary English Test for Schools. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo zhotovovat si poznámky během schůzky.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Kroužek probíhá pod vedením Mgr. Ireny Morávkové.