Tvoříme pevný základ pro život
Kroužek STARTERS navštěvují žáci čtvrtých ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku CAMBRIDGE – STARTERS.
Žáci se připravují na jednotlivé části testu (čtení a psaní, poslech, mluvení) zábavnou formou.
Děti při zkoušce mimo jiné vybarvují obrázky, kreslí, mluví se zkoušejícím, a to je baví a motivuje.
Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English – Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v  angličtině.
Tyto certifikáty budou slavnostně předány koncem školního roku v Městském domu kultury Karviná
Kroužek probíhá každé pondělí od 12,45 hodin pod vedením Mgr. Magdalény Góralové.