Tvoříme pevný základ pro život

Kroužek KET for Schools navštěvují žáci 8. a 9. ročníků, kteří se rozhodli složit zkoušku KET for Schools – tedy Cambridge English Key for Schools. Tento test potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na tuto zkoušku dokáže anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR.

Kroužek probíhá pod vedením Mgr. Jana Lísy.