Tvoříme pevný základ pro život

OPATŘENÍ

 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle školského zákona odlišnosti v organizaci školního roku

 

t a k t o :

 

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.