Tvoříme pevný základ pro život

Pan ředitel Mgr. Petr Juras ocenil vynikající žáky naší školy.

Ocenění vynikajících žáků

Pan ředitel Mgr. Petr Juras ocenil v pondělí 26. 6. 2017 vynikající žáky naší školy. Tito žáci reprezentovali naši školu ZŠ a MŠ Dělnická v mnoha různých oblastech. Jsou mezi nimi úspěšní řešitelé Astronomické olympiády, vítězové výtvarné soutěže, žáci, kteří se aktivně podílí na projektu Erasmus + nebo Globe Games nebo také žáci, kteří skládali zkoušku Cambridge a dosáhli vynikající úrovně znalosti jazyka. Nechyběli ani mladí zdravotníci, kteří se umístili na předních příčkách v okresním kole soutěže nebo žáci, pracující na projektu Tajný život města, ve kterém vytváří aplikaci na rozeznávání rostlin. Všechny tyto žáky navíc spojuje vynikající prospěch a výborné chování. Pan ředitel všem žákům poblahopřál a poděkoval za to, že prezentují jméno naší školy ve výborném světle.

Mgr. Dagmar Kutláková

odkaz na fotogalerii: https://goo.gl/gZJjYA