Tvoříme pevný základ pro život

Ředitel Mgr. Petr Juras ocenil v pondělí 24. 6. 2019 vynikající žáky naší školy ZŠ a MŠ Dělnická. Tito žáci reprezentovali školu v mnoha různých oblastech. Jsou mezi nimi úspěšní řešitelé Astronomické olympiády a Pythagoriády, vítězové výtvarné soutěže, žáci, kteří se aktivně podílí na projektu Erasmus + nebo Globe a Biodiverzita. Oceněni byli také nejmladší úspěšní řešitelé matematické soutěže Cvrček. Nechyběli ani mladí zdravotníci, kteří se umístili na předních příčkách v okresním kole soutěže. Letos byl oceněn také chlapec, který svou duchapřítomností pomohl své zraněné kamarádce. Všechny tyto žáky navíc spojuje vynikající prospěch a výborné chování. Pan ředitel všem žákům poblahopřál a poděkoval za to, že prezentují jméno naší školy ve výborném světle.

Mgr. Dagmar Kutláková