Tvoříme pevný základ pro život

Dne 16. 5. 2019 proběhlo oblastní kolo mladých zdravotníků v KSVČ Juventus v Karviné. Naše hlídka mladších žáků ve složení Michaela Salamonová, Jindřich Suchár, Nela Gore, Adéla Ambušová a Laura Kamenská, obsadila třetí místo. Úkoly byly mnohem náročnější než v městském kole. Naše hlídka získala na obou soutěžích mnoho důležitých zkušeností. Věříme, že v příštím školním roce tyto zkušenosti zúročíme v lepším umístění. Děkuji všem žákům, kteří navštěvovali zdravotnický kroužek za jejich práci a nadšení.

Mgr. Josef Vráblík