Tvoříme pevný základ pro život
Noční atmosféru školy zažili v pátek 29. 3. žáci VII. S. Celý večer se nesl v duchu Malého prince. Nejdříve si děti ověřily, jestli naši školu znají i poslepu. Kdo zkouškou prošel, mohl se vrhnout na plnění úkolů ve třídách. Uhádnout, co je v zavřené krabici, poskládat růži se svázanýma rukama nebo vyrobit letadlo, když řídící věž umí pouze anglicky, není úplně snadné. Atmosféru pouště děti zažily v písečné hale. Závěr večera jsme strávili v učebně chemie, kde si žáci mohli “vyvolat” fotky. 
Mgr. Stanislava Bandorová