Tvoříme pevný základ pro život

Ve středu 5. září se v prostorách Velvyslanectví Velké Británie v Praze konalo slavnostní setkání partnerů British Council. Protože s touto organizací naše škola již 5 let úspěšně spolupracuje, byly na setkání pozvány také dvě zástupkyně naší školy – Mgr. Dagmar Kutláková a Mgr. Romana Suchánková. Na akci se představilo nakladatelství Cambridge s nabídkou výukových materiálů a udílely se ceny školám, které otestovaly nejvíce žáků během testů Cambridge. Základní a Mateřská škola Dělnické získala v rámci celé České republiky dokonce dvě ocenění. První v kategorii testů Young Learners – tedy žáků 4. a 6. ročníků u zkoušek Starters a Movers. Druhé ocenění se týkalo zkoušek KET for Schools, kterou skládají žáci 8. nebo 9. tříd. To, že se zkoušek Cambridge účastní stále větší počet žáků, svědčí o vyšší úrovni znalostí anglického jazyka, které děti dosahují. Ocenění, kterého se nám na velvyslanectví dostalo si velmi vážíme.

Mgr. Dagmar Kutláková