Tvoříme pevný základ pro život

Žáci I.B opět navštívili knihovnu v MěDK  v Karviné – Novém Městě. Tentokrát se přiučili mnoho nového o čertech v literatuře pro děti. Prohlédli si čerty na ilustracích v knihách, poslechli si, jak to vypadá v čertí škole, recitovali básně a říkanky…Někteří si zapůjčili i knihy domů. Od návštěvy v knihovně děti nezlobí. Co kdyby to všechno o čertech byla pravda?

Mgr. Monika Glížová